Szent Család

kápolna

 

 

8925 Nemessándorháza

József Attila utca 1.

 

kapolna@cruz.hu

 

 

†   †   †

 

 

Krónika

 

 

Galéria

 

 

Nemessándorháza

 

 

A lélek épülésére

 

 

Honlap ajánló

 

 

 

 

 

 
Krónika

 

2002 2003 2004 2006 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2019 2020    
 
2002

- Felmerül a gondolat, hogy az útelágazásban fekvő telken templomot kellene építeni a község számára, hogy méltó helye legyen a szentmiséknek és a hívők liturgikus életének.

   
2003

- Szeptember 26-án aláírásra kerül a terület adás-vételi szerződése.

   
2004

- Február 25-én a Zalaegerszegi Földhivatal bejegyzi a tulajdonjogot.

 

- Március 14-én a telek ellenszolgáltatás nélkül felajánlásra kerül a községnek templom építés céljára.

 

- Szeptemberben visszafizetésre kerül minden, a telek vásárlásához felvett, barátok által folyósított kölcsön.

   
2006

- Áprilisban elkészül vázlat szintig az első templom terve 80 fő részére, de a magas kivitelezési költségek miatt nem kerül részletes kidolgozásra.

 

- Júliusban bontásra kerül a telken álló, időközben életveszélyessé vált vályog lakóház.

 

- Decemberben megkezdődik egy kb. 40 fős kápolna és sekrestye épületegyüttes tervezése.

   

2008

- Február 20-án elkészül a végleges terv és postázásra kerül a zalaegerszegi építési hatósághoz. A tervező Bárdos József.

 

- Március 5-én jóváhagyási kérelemmel fordulnak az építtetők dr. Márfi Gyula veszprémi érsekhez.

 

- Április 29-én megérkezik az érseki jóváhagyás.

 

- Július 14-én az építtetők kérelmet nyújtanak be a községi önkormányzat  képviselő-testületének kamatmentes kölcsön ügyében és egyúttal visszavonják a telek felajánlást.

  - Július 22-én az építési hatóságtól megérkezik az építési engedély.
  - Július 24-én kitűzésre kerülnek az épületek alapjai.
  - A képviselő testület július 25-i ülésén az építkezés pénzügyi hátterének ismerete hiányában nem tudja érdemben elbírálni a kamatmentes kölcsön iránti kérelmet.
  - Augusztus 18-án megkezdődik az építkezés.
  - Szeptember 6-án Ilyés Dénes atya, búcsúszentlászlói plébános megszenteli az elkészült alapokat és elhelyezi a kápolna alapító levelét a szentély előtt a hajó alapzatában.
  - November közepén leáll télire az építkezés. A sekrestye tetőszerkezete kész, csak a bádogozási munkák hiányoznak, a kápolna falai kb. 2,5 m magasságig elkészültek.
   
2009 - Márciusban a jó időnek és a nagylelkű adományoknak köszönhetően folytatódik az építkezés.
  - Április végére elkészült a sekrestye vakolása és bádogozása, a kápolna falai a torony kivételével elérték végleges magasságukat.
  - Május közepére a hajó és a szentély koszorújának, valamint a torony harmadik födémjének kiöntésre megtörtént, az északi oldal támfalai is elkészültek.
  - Pünkösdre (június 1.) a torony elérte a végleges magasságát, a koszorú is ki lett öntve.
  - Hosszú csend után novemberben végre újra megindult a munka a kápolna körül. Elkészült a kovácsoltvas kereszt a torony tetejére, beácsolták a torony és a hajó tetejét és elkészült a két attika fal a hajó végeire.
  - December végére elkészült a hajó teljes tetőszerkezete, a szentély tetőácsolata és az attika falak bádogborítása, valamint a kémény.
   
2010 - Áprilistól belső munkákkal folytatódik az építkezés. Elkészül a szentély padozata, a szoborfülkék részben, a villanyvezetékek csövezése, a hajó és a szentély belső vakolása. Kívül elkészülnek a támpillérek és folytatódik a szentély tetejének bádogozása.
  - Júniusban felépül az állványzat a torony körül, ami a vakoláson túl lehetővé tette a torony tetejének bádogozását is.
  - Július elejére a helyére kerül a kereszt, elkészül a torony simított vakolása, a szentély bádogfedése és részben a hajó északi falának vakolása is.
   - Szeptember közepére a torony felső része teljesen kész; a kétszárnyú bejárati és a három egyszárnyú, tölgyfából készülő boltíves ajtóhoz rendelkezésre áll a faanyag.
  - Októberben folytatódik a külső vakolás és az ablakkeretek öntése. Készülnek az ajtók és hozzájuk a kovácsolt veretek.
  - Az év végére elkészült a teljes külső vakolás simítása, két ablakkeret a helyére került és elnyerte végleges formáját a kémény is. Az ajtók elkészültek a vasalatokkal együtt, akárcsak a torony ablaknyílásainak díszrácsai. A hideg idő miatt a belső térben folytatódnak a munkák a mennyezet kialakításával, amelyhez megtörtént a belső állványozás.
   
2011 - Az átmeneti pénzszűke ellenére ugyan kis lépésekben, de halad az építkezés március eleje óta. Június elejére elkészült a kápolna mennyezet OSB lemez burkolása és a sekrestye lambéria mennyezete, a kémény simítása a hátsó attika fallal együtt, készülnek az ablakkeretek és a faldíszítések és festésre várnak a kovácsolt vas falikarok a belső megvilágításhoz.
 

- Aug. 17.: az építkezés megkezdése után három évvel a kápolna épülete kívülről közel elkészült. Néhány nap kőművesmunka szükséges még az ablakkeretek és díszítések befejezéséhez, 1-2 nap bádogos munka van még hátra a díszek, támpillérek és a szentély befedésére és az ablakok kovácsoltvas rácsai hiányoznak még. A rácsok kivételével a fenti munkák jó eséllyel augusztus végéig elkészülhetnek és utána néhány nap alatt elkészül a külső festés is, amihez a festék jórészt már meg van.

Az ajtók elkészültek,  a festések után be lehet építeni őket, a külső hőszigetelt ablaküvegek hamarosan elkészülnek és a mennyezet kazettás díszítésének terve is majdnem végleges már.

  - Október elejére elkészültek a külső kőműves munkák a kápolna épületén és a falak le lettek alapozva a festéshez. Az ablakrácsok gyártása elindult, a belső munkák közül pedig folyamatban van a mennyezet díszborításának elkészítése és a villanyvezetékek behúzása.
  - Október 23-ra elkészültek az ablakrácsok, a mennyezeti borító lemezek festése, a villanyvezetékek behúzása, részben a hátralévő bádogos munkák és egy rétegben a külső festés.
  - November közepére elkészült a kápolna hőszigetelt üvegezése, helyükre kerültek az ablakrácsok, elkészült a szentély bádogozása és utólag felhelyezésre került a torony felső díszítő párkányzata is.
  - 2011 december 31.: a télies időjárás miatt a bádogozási munkákat csak részben sikerült befejezni, a hajó és a szentély támpillér fedései még hiányoznak, a torony viszont teljesen elkészült. Fölkerült a szentély ajtaja fölé az esővédő tető faszerkezete ideiglenes szigeteléssel, a hajóban pedig ki lettek öntve a szoborfülkék talapzatai. Tavaszig a belső térben folytatódnak a munkák.

 

Laus Deo!

 

   
2012 - Április közepére elkészült a szentély ajtaja fölötti esővédő és a hajó támpilléreinek lemezborítása, valamint belül a falak glettelése és csiszolása. A hajó mennyezet faburkolatának elemeinél festési munkák hiányoznak még.
  - A Zalai Hírlap április 12.-i számában fényképes cikkben számolt be az építkezésről.
  - Április 28-án a Kanizsa TV forgatócsoportja felvételt készített a kápolnáról  a Duna TV Élő Egyház c. műsora részére.
  - Április végére részben elkészült a hajó mennyezetének faborítása  valamint a négy szobortalapzat.
  - Július közepére elkészült a hajó teljes mennyezete és a belső festés, a torony kivételével. Elkészültek és részben helyükre kerültek a külső ablakpárkányok is.
  - November végére elkészült a kápolna teljes külső festése és helyére került a hajó és a szentély ajtaja, valamint a torony karzat szinten lévő feljárója és a rózsaablak mögötti ablak is. A kapcsolók és konnektorok is a helyükre kerültek, már csak a lámpák felszerelése és bekötése van hátra.
  - December végére elkészült a menyezet szigetelése a padlástérben, a padlás és a torony 1. és 2. emeletének világítása, a harang szint ideiglenes lezáró ajtaja és helyére került az orgona is.
2013

- A Hit Évének abban a reményben vágtunk neki, hogy sikerül felszenteltetni a kápolnát még a hideg időjárás beállta előtt. Nyár elejére a kőművesek behelyezték a sekrestye ablakkereteik és rácsait a párkányokkal, közben készülnek a külső vakolat díszek is. A kápolna torony homlokzatára felkerült a Szent Család dombormű, ami Berzy Katalinés Kecskés Lajos alkotása. Elkészült a főbejárathoz vezető betonlépcső, valamint a lábazat vakolása is, a kő burkolólapok hamarosan megérkeznek.

- Egy nagylelkű adománynak köszönhetően Gombos Lajos harangöntő mester őrbottyáni műhelyében megkezdték a nagy harang (160 kg) és a lélek harang (56 kg) öntésének előkészítését.

2014  - Kis lépésekben, de haladt az építkezés a tavalyi év utolsó harmadában is. Január elejére elkészült a torony belső festése, a szentély menyezete, majdnem teljes egészében a padozat kőlapos burkolása és a szembemiséző oltár. Beépítésre kerültek a sekrestye ablakai és ajtajai és elkészült a külső díszítő párkány is. A harangok beépítéséhez már csak a tartószerkezet hiányzik.
   - Augusztus közepére elkészült a teljes kőpadló burkolás, a sekrestye külső simítása, a karzatra vivő ideiglenes vaslépcső és a karzat tölgyfa korlátja. Budapestről érkezett segítők rendbe rakták az épületek környékét. A használatbavételi engedély iránti kérelmet az építési hatóság befogadta, a szemle időpontja augusztus utolsó hetében várható.
   - November végére a festők a korlát-, lépcső- és falikarok szerelése során keletkezett fal- és festési sérüléseket kijavították  és fölfestették a padló mentén a díszcsíkot is. Helyére került a szentély boltíve fölött a feszület és a márkói Fehér Művek tulajdonosa, Fehér László úr jóvoltábol újra festett öntöttvas kályha is. Az építésügyi hatóság megadta az épületekre a használatba vételi engedélyt, a földhivatali térképbejegyzés folyamatban van.
   
2015  - Február első napján helyükre kerültek a zalaszentbalázsi Takács István kovácsmester által készített falikarok.
   - Május végére elkészült a sekrestye belső glettelése, a mellékhelység ajtaja fölötti válaszfal, a kápolna lépcsőinek burkolása és megkezdődött a karzat alsó burkolatának kivitelezése.
  - Június 6-án, önkéntes munka keretében, a település lakói közül több mint harminc fő részvételével bontásra került a már használaton kívüli, régi melléképület. A bontott téglákból épülnek majd a stációk és a kerítés. Szintén adományként az évek során felhalmozódott építési törmeléket is elszállították, így a kápolna előtti terület végre rendezett képet nyert. Isten fizessen meg bőkezűen minden  segítőnek a fáradozásáért!
 

- Az augusztus 22-i főpapi mise örömhírére, és egy nagy összegű adomány segítségével felgyorsultak a munkafolyamatok a kápolna körül. Augusztus elejére elkészült a karzat rozettás burkolata,  a sekrestye külső festése, és a lépcsőlapok fugázása. Ideiglenes oltárkép tartó állvány került a főoltár helyére és valamennyi falikar erősebb és meleg fényű LED égőt kapott. A szembemiséző oltár és a karzat korlát megkapta a második lazúr réteget, így a belső fa elemek egységes színűek lettek.

A felszentelést megelőző pár napban megérkeztek a kölcsön kapott székek, padok és az Ilyés Dénes atya által a kápolnának ajándékozott oltárterítő, valamint helyükre kerültek a bejárati ajtó Haba Erika üvegművész által elkészített ólomüveg díszablakai is. A kápolna előtti területen 3 köbméter kőzúzalék lett elterítve eső esetére és a közmunkások szépen kitisztították az egész területet a vendégek fogadására.

  - Augusztus 22-én szombaton, a 11 órai szentmise keretében Ilyés Dénes plébános atya felszentelte a kápolnát. (Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek Paskai László bíboros temetése miatt nem tudott részt venni az eseményen, de üdvözletét és áldását küldte a résztvevőknek.) Az ugyan ezen a napon megtartott  faluból elszármazottak ünnepsége miatt több mint 200 fő hallgatta végig a szentmisét és tekintette meg a kápolnát.
  - December elejére elkészültek a torony homlokzatán lévő rózsaablak és a karzatra vezető ajtó ólomüveg betétei, valamennyi Haba Erika alkotása.
  - December 19-én, Ádvent utolsó szombatján, délután három órakor Ilyés Dénes atya szentmisét mutatott be a kápolnában, utána tizenkét műsorszámból álló ünnepi koncert következett, főként helybéli amatőr előadók részvételével. A kápolna teljesen megtelt, nagyjából hatvan ember hallgatta végig a közel egy órás műsort.
   
2016 - Tekintettel az augusztus 20-ára tervezett harangszentelésre, a következő belső munkálatok vannak folyamatban március óta: készül az oltárkép tartó, a hajó és a szentély ólomüveg ablakai, és megkezdődött az oltárkép restaurálása is. A harangszék beépítésére június hónap folyamán kerül sor a tervek szerint.
  - Május 16-án, Pünkösd hétfőjén szentmise és ünnepi hangverseny volt a kápolnában.
  - Július elején a helyükre kerültek a harangok. Mivel mozgatásuk rendkívül nehéz a tornyon belül, a szentelésre nem lesznek leszerelve, a helyükön maradva kapják meg az érseki áldást, a tervek szerint augusztus 28-án.
  - a harangszentelésre elkészült az oltárkép tartó, befejeződött az oltárkép restaurálása, amely Bendel Judit festő-restaurátor szakértelmét dícséri, valamint a hajó és a szentély 6+3 ólomüveg ablaka, melyeket Haba Erika készített. A sekrestye homlokzatára felkerült a Berzy Katalin által készített sugaras kereszt.
  - augusztus 28-án dr. Márfi Gyula veszprémi érsek Ilyés Dénes plébános koncelebráélásával felszentelte a kápolna harangjait. A lélekharang 56 kg, "Á" hangolású és Szent István király tiszteletére, míg a nagyharang 160 kg, "D" hangolású és a Szent Család tiszteletére lett öntetve, a bayreuthi Dobrowolski család jóvoltából Őrbottyánban, Gombos Miklós harangöntő műhelyében.
   
2017  - október elején helyére került a Berzy Katalin által készített kerámia az oltár kép fölött.
   
2019  - december közepén a Bim-Bamm Csoport felszerelte a harang húzóműveket és a vezérlő egységet
   - Karácsony előtt nem sokkal az E-On szakemberei bekötötték a kápolnát az elektromos hálózatba.
2020  - január 18-án elkészül a földkábeles összeköttetés a villanyóra és a sekrestye, valamint a kápolna között.
   - január 19-én elindul a rendszeres harangozás. Naponta délben a nagyharang, este hétkor a kisharang, pénteken délután három órakor a kisharang szól 1-1 percig.
   - Mindenszentek ünnepére elkészültek a padok, Ernest és Elisabeth Frank nagylelkű adományának köszönhetően. Az eredetileg 3 méter hosszú padok Regensburg egyik templomából kerültek Nemessándorházára, ahol Ujj József asztalosműhelyében lettek átalakítva és átfestve. Ezzel lehetővé vált a 2015 óta használt székek lecserélése. A padok ülőpárnáit és térdeplőit a búcsúszentlászlón élő Nagy Zoltánné, Németh Györgyi varrta meg A két padsor közé egyszerű, bordó futószőnyeg került.